Dejan Pejović

Dejan Pejović

Dejan Pejović rođen je u Kotoru, 13.02.1983. Po struci je inženjer računarstva, a već 15. godina radi kao specijalist za informatičke sustave u hotelima visoke kategorije.

Osnivač je i jedan od urednika aktivističkog i neprofitnog portala javniservis.me, koji je ušao u četrnaestu godinu svog postojanja.

Bio je inicijator i jedan od predvodnika građanskog pokreta 97000 Oduprise koji je okupljao tisuće građana na demonstracijama protiv korumpiranog režima.

Od raznih ideja i aktivnosti koje je javniservis.me generirao i poticao u javnom prostoru, osim navedenih velikih prosvjeda bile su i druge lokalne borbe za bolje društvo.

U virtualnom prostoru, izdvaja se pretraživač borbe protiv kolektivne aMNEzije "Goosle.me", sa posebnim naglaskom na ratne zločine režima.

Pokretač je također niza drugih volonterskih grupa i projekata, poput karnevalsko aktivističke grupe "Vali Karne" koja je posebno imala utjecvaja na kotorsku društvenu scenu.

Bio je zastupnik u kotorskom parlamentu u periodu 2016-2020. , zastupnik liste koja je dala prvog ne-DPS gradonačelnika Kotora i može se reći nagovijestila pad DPS-a na svim nivoima države.