Aleksandar Trifunović

Aleksandar Trifunović

Aleksandar Trifunović je osnivač te glavni i odgovorni urednik Magazina BUKA. Član je Upravnog odbora Vijeća za štampu BiH.