Vice Karin

Vice Karin

Riquelme, Denis Krokanić, Dražen Zečić, Vesna Pisarović, ponedjeljci, vlakovi, čobanac i seoski sveci su podcijenjeni.

Objektivnost, umjerenost, Quaresmina vanjska, more, Friends, bureci, Nove godine i opisi Indexovih autora su precijenjeni.