Boris Vukotić

Boris Vukotić

Boris Vukotić je rođen u Kotoru u Crnoj Gori. Diplomirao je međunarodno pravo i međunarodne odnose na Pravnom fakultetu u Podgorici. Školovanje nastavio na Edwards Language School u Londonu. Diplomirao na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova u Podgorici. Završio magistarske europske studije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.

Ex-konzul Crne Gore u Hrvatskoj, u periodu 2017-2021. Polje interesa su mu vanjska politika i međunarodni odnosi, a prije svega sigurnosna pitanja koja se tiču odgovora na pokušaj promjene globalne geopolitičke arhitekture od strane Ruske Federacije i Kine, te implikacije spomenute politike na regiju u kojoj živimo.